Engangsinnbetaling / årskontingent

Del denne siden

2,5 meter (senter/senter utriggere)

Engangsinnbet. kr. 10.300,-.

Årsavg. kr. 2.000,-.

3,0 meter (senter/senter utriggere)

Engangsinnbet. kr. 12.000,-.

Årsavg. kr. 2.000,-.

3,5 meter (senter/senter utriggere)

Engangsinnbet. kr. 13.200,-.

Årsavg. kr. 2.000,-.

4,0 meter (senter/senter utriggere)

Engangsinnbet. kr. 14.400,-.

Årsavg. kr. 2.000,-.

Ønsker du båtplass?

Send navn, adresse, telefonnummer og ønske om størrelse på plass til:

Ingunn Heskestad

E-post: ingunn@arnesbatforening.com

Andre henvendelser vedr. plass rettes til:

Jan Heskestad

Tlf.: 40226379

E-post: jan@arnesbatforening.com

  

Plasser og priser:

Engangsinnbetaling nedskrives med 75% over ti år.